Choď na obsah Choď na menu
 


Rakovina prsníka

24. 7. 2008

Prečo vzniká rakovina prsníka?


Mnohé ženy, ktoré ochorejú na rakovinu prsníka sa pýtajú: Prečo práve ja? Čo som urobila nesprávne? Ochorieť na rakovinu nie je otázkou "viny" alebo nesprávneho konania, a nie je to ani neodvratný osud, ktorému sa treba podrobiť. Príčiny vzniku tohto, ako aj iných rakovinových ochorení, sú dodnes neobjasnené. Zo štatistických údajov sa dajú vyčítať určité rizikové faktory, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo jej vzniku. To však neznamená, že každá žena, u ktorej sa zjaví jeden alebo viac rizikových faktorov, musí bezpodmienečne ochorieť. V nasledujúcich stranách si podrobne vysvetlíme príčiny a takisto a j postup liečby rakoviny prsníka.

 

Zvýšené riziká sú u žien:

 • ktoré nerodili,
 • prvé tehotenstvo po 30. roku života,
 • ktorých blízka príbuzná (matka, sestra) mali rakovinu prsníka,
 • ktoré už v minulosti ochoreli na tento druh rakoviny,
 • ktoré sú viac ako 50 – ročné (všeobecné vekové riziko),

Včasná diagnostika


Najdôležitejšiu úlohu v boji proti rakovine prsníka hrá stále včasné rozpoznanie choroby. To je požiadavka, ktorej by mali venovať pravidelnú pozornosť všetky ženy, predovšetkým tie, u ktorých je zvýšené riziko. Mnohí ľudia si myslia, že preventívne prehliadky ich spoľahlivo ochránia pred vypuknutím choroby. To, žiaľ, nie je pravda. Je správne vedieť, že pri pravidelnej kontrole, je veľká pravdepodobnosť, že sa už vzniknutá choroba včas rozpozná, že sa dá vyliečiť prv než sa rozšíri a stane sa životu nebezpečná. Podľa súhlasných výsledkov medzinárodných výskumov majú ženy, u ktorých bol zistený nádor menší ako 1 cm v priemere, 90-percentnú šancu na vyliečenie.

Mamografia

Najspoľahlivejšou vyšetrovacou metódou je stále mamografia - špeciálne röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré umožňuje odhaliť mnohé prípady ochorenia vo včasnom štádiu. Na jej vykonávanie slúži mamograf (viď obrázok). Odborníci odporúčajú urobiť vo veku 40 rokov tzv. základné mamografické vyšetrenie a neskôr, najmä po 49. roku toto vyšetrenie opakovať v pravidelných intervaloch. Touto metódou sa dajú v prsníku zobraziť aj veľmi malé útvary (aj menšie ako 5 milimetrov). Obavy, že sa röntgenovými lúčmi počas mamografie môže vyvolať rakovinu prsníka sú neopodstatnené. Pri použití moderných prístrojov s veľmi nízkou dávkou žiarenia toto riziko nehrozí. Takto sa dajú zistiť vo viac ako 90% predrakovinové stavy, ako aj rakovina vo včasnom štádiu. Len v malom percente prípadov sa môže nádor ukryť v hustom tkanive prsníka(napr. u mladých žien) a zostane aj pre mamografiu určitý čas nerozpoznaný.

 

Samovyšetrovanie prsníkov


K tomu aby sa ochorenie prsníka zistilo čo najskôr - keď je najväčšia nádej na jeho vyliečenie- môže prispieť každá žena. Ako ? Pravidelným samovyšetrovaním prsníkov. Kedy ? Po 20 roku života by si mala každá žena pravidelne raz mesačne. Najvhodnejší čas na samovyšetrovanie je v prvých dňoch po skončení menštruácie, najlepšie po kúpeli, sprche alebo použití telového krému. Mokrá (vlhká) koža uľahčuje prehmatávanie prsníkov. Ak zistíte pri prehmatávaní (palpácii) niečo neobvyklé alebo podozrivé, choďte hneď k lekárovi. Uzlíky, ktoré zistíte pri samovyšetrovaní sú u mladých žien v 80% prípadov nezhubné (benígne) zmeny. Napriek tomu objasnenie ich pôvodu lekárom je bezpodmienečne potrebné.

 

 

 

Varovné signály

 • uzlíky a zhrubnutie tkaniva, ktoré ste predtým nenahmatali,
 • zväčšenie alebo zmenšenie jedného prsníka,
 • vťahovanie bradavky, ktoré ste predtým nepozorovali,
 • výtok hnedastej alebo krvnej tekutiny z bradavky,
 • postihnutie bradavky alebo dvorca podobné ekzému,
 • zvráskavenie kože v niektorej časti prsníka,
 • zmena farby kože na prsníku.

 

Raz ročne treba ísť k lekárovi

 

V každom prípade - v rámci každoročného preventívneho vyšetrenia žien po 20. roku života - je potrebné pravidelné palpačné vyšetrenie prsníkov lekárom. Vyšetrenie ultrazvukom (sonografia), ktoré sa odporúča najmä u mladých žien, môže veľa vyriešiť.

 

Mnoho ľudí sa vyhýba návšteve lekára zo strachu z "lekárskeho kolotoča", do ktorého by sa pri podozrení na rakovinu mohli dostať. Zabúdajú na to, že vyšetrenia sú potrebné na to, aby sa objasnili tieto otázky:

 • Aký je celkový zdravotný stav chorého ?
 • Ide skutočne o nádor ?
 • Kde je nádor umiestnený ?
 • O aký druh nádoru ide ?
 • Ako ďaleko ochorenie pokročilo ? Rozšírilo sa do lymfatických uzlín ?
 • Sú prítomné aj ďalšie metastázy ?
 • Aká liečba bude mať najväčší úspech ?

Ak je podozrenie, že ide o rakovinu prsníka, začne sa potrebné vyšetrovanie, aby sa jednoznačne stanovila diagnóza. Teraz uvediem rad bežných vyšetrovacích postupov a ich význam. Po zhodnotení všetkých výsledkov vyšetrení a celkového stavu pacientky sa rozhodne, ktoré liečebné postupy budú pre ňu najvýhodnejšie.

 

 

Liečba

Základom každej liečby tejto rakoviny je klasifikácia nádoru (stupeň pokročilosti). Robí sa na základe určitých pravidiel, ktoré sa pridŕžajú troch významných hľadísk: T značí tumor (nádor) N značí nodus (regionálna lymfatická uzlina) M značí vzdialená metastáza. Používa sa preto aj označenie TNM klasifikácia.

  

Toto triedenie je medzinárodne známe a používa sa vo všetkých krajinách.
Ako pri všetkých druhoch zhubných nádorov, aj pri liečbe rakoviny prsníka sa používajú dva hlavné spôsoby liečby:

 1. RADIKÁLNA.. (kuratívna)  je taká, od ktorej na základe vyšetrení a skúseností očakávame vyliečenie choroby.

 1. PALIATÍVNA.. sa používa vtedy, keď vyliečenie vzhľadom na štádium choroby už nie je možné. Jej účelom je predovšetkým zmierniť ťažkosti chorého, prípadne mu predĺžiť život.

 

 Operácie

 

Operatívne odstránenie celého prsníka(radikálna mastektómia) bolo dlhé roky štandartným zákrokom v liečbe rakoviny prsníka, pričom sa okrem prsníka odstraňovali aj hrudné svaly a lymfatické uzliny z podpazušnej jamky (axila). Neskôr sa zjavili miernejšie zákroky. Dnes sa už v mnohých prípadoch amputácie prsníka, ktorých sa veľa žien obávalo, nerobia. Podiel tzv. operácií zachovávajúcich prsník v posledných rokoch vystúpil nad 60%. Pri týchto zákrokoch sa odstraňuje len nádor s jeho bezprostredným okolím ("dostatočný bezpečnostný lem").

 

 

Operácia zachovávajúca prsník

 

Radikálne operácie rakoviny prsníka sa od sedemdesiatych rokov začali stále viac meniť. Spočiatku sa ešte odstraňoval celý prsník, ale ponechával sa veľký hrudný sval pre prípadnú rekonštrukciu prsníka. Za posledných 15 až 20 rokov sa namiesto amputácie vykonávalo len jeho čiastočné odstránenie. To prináša väčšine postihnutých žien veľkú psychickú úľavu.
 
V poslednom čase dostáva odstránenie nádoru v zdravom tkanive stále väčší priestor. Rozsiahle výskumy ukázali, že pri dlhodobom sledovaní nemajú tieto šetriace operácie horšie liečebné výsledky ako radikálne operácie prsníka. Zmysel a cieľ týchto operácií je ponechať čo najviac tkaniva v prsníku.

Podmienkou pre operáciu zachovávajúcu prsník je, aby priemer nádoru nebol príliš veľký, pričom nesmie byť nádorom postihnutá hrudná stena ani koža. Len výnimočne možno odstrániť aj nádory väčšieho priemeru.

Pred operáciou zachovávajúcou prsník je podrobné mikroskopické vyšetrenie nádoru (histologické vyšetrenie) bezpodmienečne potrebné. Treba vedieť, či sú alebo nie sú prítomné metastázy. Operácia zahŕňa okrem zákroku na prsníku aj odstránenie lymfatických uzlín z podpazušnej jamky. Dôležité je, aby bol nádor odstránený v zdravom okolitom tkanive. Operácia zachovávajúca prsník vychádza pacientkám v ústrety, ale definitívne rozhodnutie o tom, či sa prsník zachová alebo nie, urobí lekár. Len on môže nebezpečný nádor správne posúdiť a rozhodnúť sa pre vhodný liečebný postup.

Radikálna operácia

Operácia zachovávajúca prsník nie je vždy možná. Na základe odlišných vlastností nádorov nie je možné vždy urobiť operáciu zachovávajúcu prsník, napríklad pre nepriaznivý pomer medzi veľkosťou nádoru a zdravým tkanivom prsníka. V záujme pacientky lekár v takýchto prípadoch aj dnes odporúča amputáciu. Po operácii sa na 3 až 4 dni vložia pod kožu hrudníka hadičky (drenáž), ktoré majú zabrániť krvácaniu do operačnej rany alebo nahromadeniu tkanivového moku. Stehy sa odstraňujú za 8 až 10 dní po operácii. Operačná rana sa úplne zahojí za tri týždne. Jazva siaha až do podpazušnej jamky (axily). Niekedy sa na prechode do pazuchy vytvorí po operácii malý tukový vankúšik, ktorý sa nesmie zamieňať s nádorom.

 

 

Po operácii

 

Po operácii majú niektoré pacientky pocit napätia v hrudníku. Je to zapríčinené tým, že pri operácii sa odstráni aj časť kože hrudníka. Po operácii býva často aj obmedzená pohyblivosť plecového kĺbu na operovanej strane. Na väčšine chirurgických oddelení sa preto s cvičením ramena a svalstva pleca začína už deň po operácii.

 

Liečba ožarovaním – rádioterapia

 

Liečba ožarovaním patrí už viac ako 80 rokov popri operácii k najčastejším metódam liečby rakoviny prsníka. V posledných desaťročiach urobila rádioterapia veľké pokroky. Nové, moderné ožarovacie prístroje umožňujú ožarovať účinne a súčasne aj šetrne. Cieľom rádioterapie je dosiahnuť v ožarovanej oblasti čo najvyššiu koncentráciu žiarenia pri súčasnom maximálnom šetrení zdravého okolitého tkaniva. Účinok rádioterapie je v tom, že rakovinové bunky, ktoré neboli odstránené pri operácii, sa zničia ožarovaním.

 

Najdôležitejším kritériom toho, kedy začať s ožarovaním, je úplné zahojenie operačnej rany. Do úvahy treba brať aj celkový stav pacientky, radikalitu operačného zákroku, ako aj miesto ožiarenia. Pri ožarovaní môžu nastať aj vedľajšie účinky poväčšine spôsobené nesprávnymi návykmi pacientky!!

 

Po ožarovaní sa stáva pokožka pacientky citlivejšia a aj preto myslite na to, že ju treba patrične chrániť! Môže takisto dôjsť k vypadávaniu chĺpkov na pokožke. Ošetrujte si kožu 2 - 3 krát denne detským zásypom, ktorý zmierňuje bolesť, šetrí kožu a tlmí zápal. Zachovávajte hygienu jemným sprchovaním, najmä v podpazuší.

 

Chemoterapia

 

Prípadný rast nádorových buniek v organizme možno cielene ovplyvniť pomocou chemoterapeutických látok, tzv. cytostatík. Cytostatiká zasahujú zvláštnym spôsobom do procesu delenia buniek. Alebo zastavia ich rast, alebo znemožnia ich ďalšie rozmnožovanie. Cytostatiká sa podávajú v malých dávkach v podobe tabliet, kapsúl, injekcií alebo infúzií po dobu viacerých mesiacov, pričom najintenzívnejšie účinkujú na rýchlo rastúce bunky, medzi ktoré patria aj bunky nádorové.

 

Cytostatiká majú, bohužiaľ, vplyv aj na zdravé, najmä rýchlo sa množiace bunky ľudského tela, aj keď podstatne menší ako na rakovinové bunky. Chemoterapia má za následok výskyt vedľajších účinkov, ktoré mnohé pacientky považujú za veľmi nepríjemné ako napríklad

 

       min. počet bielych krviniek a krvných doštičiek,

       strata vlasov a ochlpenia,

       nevoľnosť a vracanie,

       nechutenstvo,

       zápaly slizníc,

       infekcie,

       krvácanie.


Hormónová liečba

 

Je vedecky dokázané, že väčšina nádorov ženského prsníka je závislá na estrogénoch. To značí, že reguláciu ich rastu možno ovplyvniť hormónmi a antihormónmi. Inými slovami: ak sa u postihnutej ženy určitým spôsobom zmení pomer hormónov, dá sa zabrániť vzniku metastáz, prípadne pri metastazujúcej rakovine dosiahnuť zastavenie ochorenia.

Dnes poznáme viacero spôsobov hormónovej liečby rakoviny prsníka:

 • Vyradenie vaječníkov z činnosti. Moderná medicína už nepoužíva operatívne odstránenie vaječníkov (ovarektómia), ale podanie patričných liekov (synteticky vyrobených preparátov), ktoré regulujú tvorbu estrogénov vo vaječníku.
 • Liečba antiestrogénmi: Nádorové bunky obsahujú akési "snímače" (receptory), ktoré registrujú prítomnosť estrogénov. Antiestrogény blokujú funkciu receptorov, čím sa preruší podpora rastu nádorových buniek.
 • Podanie liekov, ktoré znižujú tvorbu estrogénov.
 • Podanie gestagénov: pomáhajú znižovať hladinu estrogénov v krvi a súčasne tlmia funkciu estrogénových receptorov.

 

Rekonštrukcia prsníka

 

 

Plastické operácie – rekonštrukcie prsníka - pomocou silikónových vložiek alebo voľného laloka (robia sa len po veľmi radikálnych operáciach) patria k moderným metódam. Napriek tomu sa druhej (rekonštrukčnej) operácii podrobí len asi 3% postihnutých žien. Vyplýva to z neznalosti, zo strachu a nesprávnej informovanosti. Či je vhodné prsník rekonštruovať, a kedy, o tom sa treba v každom prípade poradiť s lekárom, ktorý Váš zdravotný stav pravidelne sleduje. Ak boli postihnuté lymfatické uzliny v podpazuší, odporúča sa určitú dobu vyčkať, aby sa overilo, že sa rakovina nerozšírila ďalej.

Vonkajšia forma prsníka sa dá upraviť tak, aby sa nelíšila od zdravej neoperovanej strany. Kozmetické výsledky bezprostredne po operácii sú veľmi dobré, hoci postupom času sa môže zjaviť pocit cudzieho telesa.

Náklady na protézy hradí poisťovňa. Čiastočne hradí aj náklady na vhodnú podprsenku.

Niekoľko rád ako si vybrať vhodnú protézu:

 • Nerozhodujte sa unáhlene. Venujte dostatok času jej vyskúšaniu.
 • Nemajte zábrany a nehanbite sa pri jej skúšaní.
 • Dbajte na to, aby protéza v každom prípade dobre sedela.
 • Zoberte si na skúšku niekoľko kusov rôzneho oblečenia, aby ste mohli porovnať, ako Vám protéza sedí v rôznom oblečení.
 • Požiadajte blízku osobu, napr. dobrú priateľku, aby Vás sprevádzala. Bude Vám hodnovernou pozorovateľkou, ktorá posúdi, či prsníková protéza dobre vyzerá z každého pohľadu.

  

Novinky zo sveta liečby rakoviny prsníka

Odborníci špecializujúci sa na rakovinu prsníka, ktorí sa pravidelne každé 2 roky stretávajú v St. Gallen vo Švajčiarsku, aby diskutovali o nových problémoch o rakovine prsníka, konštatovali na tohtoročnom stretnutí (2005), že v liečbe rakoviny prsníka treba očakávať revolučné zmeny. Podľa týchto významných odborníkov každý prípad rakoviny prsníka má byť charakterizovaný 8 prvkami: veľkosť, histologický typ, grading, stav hormonálneho receptoru, stav lymfatických uzlín, proliferačný index (Ki67), stav (cErbB2) a prítomnosť alebo neprítomnosť invázie nádorových buniek do ciev v tkanive susediacom s nádorom. Každý z týchto 8 parametrov je nezávislý, čo znamená, že rakovina prsníka môže mať 64 (8x8) rôznych variant. Vychádzajúc z týchto poznatkov, rakovina prsníka sa nedá považovať za jednu samostatnú chorobu a preto sa musia prístupom v jej liečbe urobiť zásadné zmeny. Klasifikácia TNM užívaná doteraz nemôže byť už dostatočným vodítkom v určovaní liečby. Hodnota cytologického vyšetrenia je tiež otázna, pretože dáva iba informáciu, či ide alebo nejde o rakovinu. Keď sa berie do úvahy táto komplexnosť a pestrosť vlastností, je zrejmé, že rakovina prsníka by sa mala liečiť iba v špecializovaných inštitúciách, kde je tím chirurga, onkoplastického chirurga, odborne skúseného patológa, rádioterapeuta, chemoterapeuta a špecializovaných sestier. To, čo dnes veda prináša, naznačuje, že liečiť pacientku s rakovinou prsníka mimo takýchto zariadení je nezodpovedné.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

hi fn uy

(cialis tadalafil, 24. 2. 2021 9:58)

generic cialis

Record blood pressure (hypertension)

(Ahovacrorn, 11. 10. 2018 12:41)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-sans-ordonnance-pas-cher/

ogbushrine@gmail.com

(Donald Terry, 21. 5. 2016 12:30)

Konopný olej vyliečiť moja žena CANCER

Moja žena je rakovina teraz zadarmo po 4 rokoch bullshit s kanadských a amerických lekárskych systémov. Už nikdy sa dal som život do rúk takých lekárov a zdravotníkov. Nie sú snaží, aby vám pomohol a snaží sa vysať peniaze z vás potom zabijem ťa s drogami \\”v boji proti rakovine\\” jedy, ordinácie a chemotherapy.My žena začala používať konopný olej po Bolo mi povedané, že zomrie počas niekoľkých mesiacov , Videl som online, kde National Cancer Institute pripúšťa, že konopný olej zabije rakovinu úplne a som kontaktoval inštitútu prostredníctvom e-mailu nationalcancerinstitute@aol.com a ja bola zameraná na miesto, kde by som mohol dostať vysoko kvalitný kvalitný konopný olej. Moja žena začala požitím asi pol gramu na gram za deň. Do 2 mesiacov a rakovina začala ustupovať. (Rakovina prsníka) Teraz je rakovina zadarmo a to trvalo len 3 mesiace s olejom. ona bola pomocou chemoterapie a ožarovania po mnoho rokov, než zistili, konopný olej a my sme povedali naši lekári o konopného oleja, Môj doktor povedal, že sa nemôže vyjadriť k užívania kanabisu a jeho vplyv na rakovinu. Aj keď si všimol, že moja žena bola rakovina vyliečiť konopného oleja.
V tomto bode, každý, kto tvrdí, konopný olej nemá určitý vplyv na zabíjať rakovinové bunky, je vo vážnom stave popieranie. Ja jednoducho nemôžem dočkať, až to všeobecne uznáva, pravda je na oficiálnej úrovni a my môžeme vidieť konopný olej náležite preskúmané ďalšie zameraných výhod.

chaluha

(kaja, 1. 6. 2011 17:47)

skuste chaluhu,je ucinna pri rakovine prsnika http://www.predajbylin.sk/chaluha_riasa/index.html